Neohodnoceno

AREXONS RAIN OFF - TEKUTÝ STĚRAČ

AREXONS RAIN OFF - TEKUTÉ STĚRAČE 100 ml
Rain Off je tekutý stěrač, který po aplikaci na sklo tvoří štít odpozující vodu přispívající ke sklouzávání vody už při 50-60 km/h.
Zajišťuje lepší viditelnost a bezpečnější jízdu. Praktický a jedinečný aplikátor usnadňuje bezprostřední aplikaci produktu.

Můžeme doručit do:
4.10.2023
Skladem e-shop
Značka: AREXONS
252 Kč 208,26 Kč bez DPH
Kategorie: E-SHOP

AREXONS RAIN OFF - TEKUTÉ STĚRAČE 100 ml
Rain Off je tekutý stěrač, který po aplikaci na sklo tvoří štít odpozující vodu přispívající ke sklouzávání vody už při 50-60 km/h.
Zajišťuje lepší viditelnost a bezpečnější jízdu. Praktický a jedinečný aplikátor usnadňuje bezprostřední aplikaci produktu.

Návod k použití:
- vyčistit a utřít vnější sklo
- aplikovat Rain Off přímo na vnější skla rovnoměrným způsobem, lehkým tlakem na lahvičku aplikátoru
- nechat zaschnout 10 minut
- setřete ve vlažné vodě vyždímanou mikrovláknovou utěrkou a druhou utěrkou ihned vyleštěte do sucha!!

Balení 100 ml
POZOR / VAROVÁNÍ
CLP (GHS) 07 CLP (GHS) 02

H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem/otevřeným plamenem/horkými povrchy/ ZÁKAZ KOUŘENÍ
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ – Okamžitě vyplachujte vodou / vyjměte kontaktní čočky/ Vyhledejte lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném dvoře do nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: