Neohodnoceno

Bandáž na opravu tlumiče výfuku s kovovou záplatou (130 x 5 cm)

Obsahuje bandáž ze skleněných vláken 130 cm + záplata z kovové folie.

Můžeme doručit do:
3.10.2023
Skladem na prodejně
Značka: VERSACHEM
130 Kč –23 % 99 Kč 81,82 Kč bez DPH
Kategorie: !!! Výprodej !!!
130 Kč –23 %

Muffler Bandage No.153

Bandáž na opravu potrubí výfuku 
Sada na opravu větších otvorů a prasklin na potrubí a tlumiči systému (s kovovou záplatou). 
Obsahuje bandáž  ze skleněných vláken 130 cm + záplata z kovové folie.
Odolává vysokým teplotám výfukových plynů.
Vhodná na opravy katalyzátoru.

Typ  151  Bandáž     60 cm x  5cm
Typ  153   Bandáž  130 cm x  5 cm

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: