Neohodnoceno

HERRENFAHRT AEOS Premium Graphene Coating 30 ml

HERRENFAHRT AEOS PREMIUM GRAPHENE COATING 30 ml


VYDATNOST: 2-3 VOZIDLA

NOVÉ HYBRIDNÍ SLOŽENÍ GRAFÍNOVÉHO POVLAKU:
MODERNÍ SYMBIÓZA RŮZNÝCH POLYMEROVÝCH SLOŽEK A OXIDU GRAFÍNU KOMBINUJE POZITIVNÍ VLASTNOSTI VŠECH SLOŽEK A VYTVÁŘÍ VYSOCE VÝKONNÝ A ODOLNÝ OCHRANNÝ POVLAK NA OCHRÁNĚNÉM POVRCHU.

JEDEN POVLAK PRO VŠECHNY TYPY POVRCHŮ EXTERIÉRU VOZIDLA:
AŤ UŽ LAK, SKLO, CHROM, KOV NEBO PLAST. POVLAK JE KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI POVRCHY A LZE JEJ BEZ PROBLÉMŮ NANÁŠET I NA MATNÉ BARVY.

LESK, HLADKOST, OCHRANA:
KROMĚ ŽIVOTNOSTI 3 LET + A EXTRÉMNÍ HLADKOSTI POVRCHU, NABÍZÍ POVLAK ROZSÁHLOU OCHRANU PROTI UV ZÁŘENÍ, CHEMICKÝM VLIVŮM A DALŠÍM ŠKODLIVÝM LÁTKÁM, CHRÁNÍ PŘED KOROZÍ A CHEMIKÁLIEMI MEZI PH 2-12.

Momentálne nedostupné
Značka: HERRENFAHRT
2 900 Kč 2 396,69 Kč bez DPH
Kategorie: KERAMICKÁ OCHRANA LAKU
Hmotnost: 0.15 kg


HERRENFAHRT AEOS PREMIUM GRAPHENE COATING 30 ml


VYDATNOST: 2-3 VOZIDLA

NOVÉ HYBRIDNÍ SLOŽENÍ GRAFÍNOVÉHO POVLAKU:
MODERNÍ SYMBIÓZA RŮZNÝCH POLYMEROVÝCH SLOŽEK A OXIDU GRAFÍNU KOMBINUJE POZITIVNÍ VLASTNOSTI VŠECH SLOŽEK A VYTVÁŘÍ VYSOCE VÝKONNÝ A ODOLNÝ OCHRANNÝ POVLAK NA OCHRÁNĚNÉM POVRCHU.

JEDEN POVLAK PRO VŠECHNY TYPY POVRCHŮ EXTERIÉRU VOZIDLA:
AŤ UŽ LAK, SKLO, CHROM, KOV NEBO PLAST. POVLAK JE KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI POVRCHY A LZE JEJ BEZ PROBLÉMŮ NANÁŠET I NA MATNÉ BARVY.

LESK, HLADKOST, OCHRANA:
KROMĚ ŽIVOTNOSTI 3 LET + A EXTRÉMNÍ HLADKOSTI POVRCHU, NABÍZÍ POVLAK ROZSÁHLOU OCHRANU PROTI UV ZÁŘENÍ, CHEMICKÝM VLIVŮM A DALŠÍM ŠKODLIVÝM LÁTKÁM, CHRÁNÍ PŘED KOROZÍ A CHEMIKÁLIEMI MEZI PH 2-12.

UNIKÁTNÍ ODVOD VODY:
RYCHLÉ ODPUZOVÁNÍ VODY JE KLÍČOVOU VLASTNOSTÍ AEOS, STEJNĚ JAKO EXTRÉMNÍ KORÁLKOVÁNÍ. NÁVOD K POUŽITÍ:
1. PROVEĎTE VŠECHNY NUTNÉ KROKY, JAKO JE STROJNÍ KOREKCE LAKU (POKUD JE ZAPOTŘEBÍ) A ODMASTĚTE POVRCH (LAK, CHROM, PLAST ATD.) S IPA ČISTIČEM (ISOPROPYL ALKOHOLEM). VYNECHEJTE KROK STROJNÍ KOREKCE LAKU, POKUD JE AEOS POUŽIT, JAKO TOP COAT PŘI PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ.
2. POVRCH, NA KTERÝ BUDETE APLIKOVAT AEOS MUSÍ BÝT BEZ PRACHU, VODY A DALŠÍ KONTAMINACE
3. PRO APLIKACI DOPORUČUJEME POUŽITÍ OSVĚTLENÍ STUDENÉ A TEPLÉ SVĚTLO <3000K A >4000K
4. OPTIMÁLNÍ TEPLOTA POVRCHU JE >25°C A OPTIMÁLNÍ TEPLOTA V DÍLNĚ JE <32°C
5. ŘÁDNĚ PROTŘEPEJTE LAHVIČKU PŘED APLIKACÍ A NECHTE 1 MINUTU PŘED APLIKACÍ ODSTÁT
6. NA APLIKÁTOR DEJTE PŘILOŽENOU UTĚRKU A NA NÍ NANESTE 16-18KAPEK
7. NANÁŠEJTE V SEKCI 1X1M A NANÁŠEJTE ROVNOMĚRNOU SOUVISLOU VRSTVU
8. NANESENÝ PRODUKT BY SE MĚL ZBARVIT DO BARVY DUHY PO 15-20 VTEŘINÁCH
9. ČEKEJTE CCA 1 MINUTU, ABY SE PRODUKT SPOJIL S POVRCHEM
10. POUŽIJTE SUCHOU A ČISTOU MIKROVLÁKNOVOU UTĚRKU A KROUŽIVÝMI POHYBY SETŘETE ZBYTKY PRODUKTU Z POVRCHU (V TÉTO CHVÍLI JE V POŘÁDKU, KDYŽ VÁM POVRCH PŘIPADÁ HRUBŠÍ/LEPKAVÝ)
11. POUŽIJTE DRUHOU NOVOU MIKROVLÁKNOVOU UTĚRKU A DOLEŠTĚTE MOŽNÉ ZBYTKY PRODUKTU
12. POSVIŤTE SI KONTROLNÍM SVĚTLEM NA LAK, ABYSTE ZJISTILI, ZDA NA LAKU NEJSOU ZBYTKY PRODUKTU, FLEKY, NEDOTŘENÁ MÍSTA APOD.
13. JAKÉKOLIV VIDITELNÉ ZBYTKY POVLAKU, KTERÝ NEJDE ZLEŠTIT UTĚRKOU, MŮŽOU BÝT ZAKTIVOVÁNY A SETŘENY PŘI ZNOVU APLIKOVÁNÍ AEOS POVLAKU
14. POUŽIJTE INFRA ZÁŘIČE (40°-50°C) K VYTVRDNUTÍ POVRCHU, PRO VYTVRDNUTÍ POVRCHU BEZ POUŽITÍ UV ZÁŘIČE JE ZAPOTŘEBÍ 24H V SUCHÉM, BEZPRAŠNÉM A TEPLOTNĚ STABILNÍM PROSTŘEDÍ.

NEZAPOMEŇTE:
DO 1H (PO POUŽITÍ INFRA ZÁŘIČE), NEBO DO 3H (BEZ POUŽITÍ INFRA ZÁŘIČŮ):
- POVRCH NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S VODOU
- POVRCH NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S CHEMICKY AGRESIVNÍMI LÁTKAMI (HMYZ, PTAČÍ TRUS, ČISTIČE, AUTO ŠAMPONY…)
- POKUD SE TAK STANE, POVRCH OČISTĚTE SUCHOU ČISTOU MIKROVLÁKNOVOU UTĚRKOU BEZ POUŽITÍ TLAKU

BĚHEM PRVNÍCH 3 DNÍ:
- ZAMEZTE KONTAKTU VOZIDLA S AGRESIVNÍMI VLIVY (HMYZ, PTAČÍ TRUS, ČISTIČE, AUTO ŠAMPONY…)
- POKUD SE TAK STANE, POVRCH OČISTĚTE SUCHOU ČISTOU MIKROVLÁKNOVOU UTĚRKOU BEZ POUŽITÍ TLAKU
- NENECHTE VYSCHNOUT VODU NA KAROSERII VOZIDLA
UMYJTE POVRCH VOZIDLA DEMINERALIZOVANOU VODOU A PO VYSUŠENÍ OŠETŘETE GRAPHENE DETAILEREM
OBSAH: 30 ML


VAROVÁNÍ / POZOR
CLP (GHS) 05 PIKTOGRAM naleznete u obrázků

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P303 + P361 PŘI STYKU S KUŽÍ NEBO S VLASY – Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ / osprchujte
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ – Okamžitě vyplachujte vodou / vyjměte kontaktní čočky/ Vyhledejte lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném dvoře do nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: