Neohodnoceno

HERRENFAHRT AERA Graphene Maintenance Coating 50 ml

Můžeme doručit do:
29.9.2022
Skladem
Značka: HERRENFAHRT
899 Kč 742,98 Kč bez DPH
HERRENFAHRT AERA 50 ml


Ideální jako produkt pro údržbu, lze použít jako samostatný produkt:
AERA může být aplikována na již ošetřené povrchy a může být tedy použita jako údržba a následná péče, nebo může být použita jako samostatný ochranný povlak.

Hybridní složení: Použitím SiO2 a oxidu grafenu je AERA hybridním povlakem, který se extrémně snadno nanáší a vytváří účinnou ochranu s životností až 6-8 měsíců. Vydatnost: 3-4 vozidla


Jednoduchá ochrana:
AERA je vhodná nejen jako alternativa k jiným „nano“ povlakům s podobnou životností, ale může se také sloužit jako opakující se dovyživovač již aplikovaných keramických/grafínových povlaků.

Lesk, hladkost, ochrana:
Kromě životnosti 6-8 měsíců a extrémní hladkosti povrchu, povlak nabízí ochranu před UV zářením, chemickými vlivy a jinými škodlivými látkami. Ochrana před korozí a chemikáliemi s rozsahem mezi pH 5-12.
Návod k použítí:
1.Proveďte všechny nutné kroky, jako je strojní korekce laku (pokud je zapotřebí) a odmastěte povrch (lak, chrom, plast atd.) s IPA čističem (isopropyl alkoholem). Vynechejte krok strojní korekce laku, pokud je AERA již použita, jako top coat při pravidelné údržbě.
2. Povrch, na který budeme aplikovat AERA musí být bez prachu, vody a další kontaminace
3. Pro aplikaci doporučujeme použití osvětlení STUDENÉ a TEPLÉ světlo <3000K a >4000K
4. Optimální teplota povrchu je >25°C a optimální teplota v dílně je <32°C
5. Řádně protřepejte lahvičku před aplikací a nechte 1 minutu před aplikací odstát
6. Na aplikátor dejte přiloženou utěrku a na ní naneste 16-18kapek
7. Nanášejte v sekci 1x1m a nanášejte rovnoměrnou souvislou vrstvu
8. Nanesený produkt by se měl zbarvit do barvy duhy po 15-20 vteřinách
9. Čekejte cca 1 minutu, aby se produkt spojil s povrchem
10. Použijte suchou a čistou mikrovláknovou utěrku a krouživými pohyby setřete zbytky produktu z povrchu (v této chvíli je v pořádku, když Vám povrch připadá hrubší/lepkavý)
11. Použijte druhou novou mikrovláknovou utěrku a doleštěte možné zbytky produktu
12. Posviťte si kontrolním světlem na lak, abyste zjistili, zda na laku nejsou zbytky produktu, fleky, nedotřená místa apod.
13. Jakékoliv viditelné zbytky povlaku, který nejde zleštit utěrkou, můžou být zaktivovány a setřeny při znovu aplikování AERA povlaku
14. Použijte Infra zářič (40°-50°C) k vytvrdnutí povrchu, pro vytvrdnutí povrchu bez použití UV zářiče je zapotřebí 24h v suchém, bezprašném a teplotně stabilním prostředí.

Nezapomeňte:
Do 1h (po použití Infra zářiče), nebo do 3h (bez použití infra zářičů):
- Povrch nesmí přijít do kontaktu s vodou
- Povrch nesmí přijít do kontaktu s chemicky agresivními látkami (hmyz, ptačí trus, čističe, auto šampony…)
- Pokud se tak stane, povrch očistěte suchou čistou mikrovláknovou utěrkou bez použití tlaku

Během prvních 3 dní:
- Zamezte kontaktu vozidla s agresivními vlivy (hmyz, ptačí trus, čističe, auto šampony…)
- Pokud se tak stane, povrch očistěte suchou čistou mikrovláknovou utěrkou bez použití tlaku
- Nenechte vyschnout vodu na karoserii vozidla
- Umyjte povrch vozidla demineralizovanou vodou a po vysušení ošetřete Graphene Detailerem


Obsah: 50 ml

VAROVÁNÍ / POZOR
CLP (GHS) 05 PIKTOGRAM naleznete u obrázků
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P303 + P361 PŘI STYKU S KUŽÍ NEBO S VLASY – Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ / osprchujte
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ – Okamžitě vyplachujte vodou / vyjměte kontaktní čočky/ Vyhledejte lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném dvoře do nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchuBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: