Neohodnoceno

LIFT OFF Grease & Oil Stain Remover - odstraňovač mastných skvrn, 473 ml

Čištění skvrn a odolných nečistot bylo jednou z nejobtížnějších disciplín. Od teď však už není! Je tu LIFT OFF!

Revoluční odstraňovače nejrůznějších skvrn a nečistot z nejrůznějších povrchů!

Potřebujete vyčistit skvrny od olejevoskumastnotu nebo žvýkačky? Pak neváhejte a vyzkoušejte LIFT OFF!

Můžeme doručit do:
27.3.2023
Skladem na prodejně
Značka: LIFT OFF
549 Kč –80 % 109 Kč 90,08 Kč bez DPH
Kategorie: !!! Výprodej !!!
Objem balení: 473ml
LIFT OFF Grease & Oil Stain Remover - odstraňovač mastných skvrn, 473 ml
Akce
549 Kč –80 %

Produkty LIFT OFF jsou jedinečnými čisticími přípravky na odstranění velmi odolných nečistot ze všech typů povrchů!

Na rozdíl od ostatních čističů a rozpouštědel se nesnaží nečistotu rozpustit nebo neutralizovat, produkty LIFT OFF uvolňují molekulové vazby, které drží nečistotu na povrchu. Díky této revoluční myšlence jsou skvrny uvolňovány z povrchu, a mohou tak být jednoduše setřeny, aniž by hrozilo další znečištění okolních částí!

Pracujte jednoduše, rychle a účinně jako nikdy předtím - díky LIFT OFF!

Produkty LIFT OFF jsou vyrobeny na bázi vody a jsou plně biologicky odbouratelné!

Odstraňuje:

 • mastnotu
 • olej
 • vosky
 • žvýkačky


Vhodný na:

 • koberce
 • tkaniny
 • čalounění
 • rohožky
 • kufr auta
 • sedadla
 • dětské sedačky


Doporučený postup:

 • Nepromočte čištěný povrch koberce nebo čalounění!
 1. Vyzkoušejte barevnou stálost nastříkáním malého množství produktu na skryté nebo obtížněji viditelné místo.
 2. Pokud je to možné, osušte skvrnu čistým bílým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Nestírejte, abyste nerozetřeli skvrnu na větší oblast! Odstraňte volnou nečistotu.
 3. Nastříkejte přípravek na znečištěný povrch a počkejte alespoň 60 vteřin.
 4. Jemně vykartáčujte vhodným kartáčkem.
 5. Důkladně otřete suchým, čistým, bílým hadříkem. V případě potřeby postup opakujte.

 


Vlastnosti produktu:

 • Objem balení: 473 ml
 • Na vodní bázi
 • Biologicky odbouratelný

 

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: