Neohodnoceno

LOTUS CLEANING IRONXTREME 600 ML - ČISTIČ KOL

Momentálne nedostupné
Značka: Lotus CNF Kft.
459 Kč 379,34 Kč bez DPH

LOTUS CLEANING IRONXTREME 600 ml - ČISTIČ KOL
Inovativní a profesionální produkt určený k čištění ráfků od tvrdých kovových nečistot, rzi a prachu, které vznikají při použití brzd.
Červená barva vzniká, když se výrobek dostane do styku s nečistotami. Dokonale ukazuje, kolik nečistot se na povrchu nahromadilo. Konzistence výrobku je tak hustá a dostatečně silná, že snadno pronikne do celého povrchu kola a přitom pomalu protéká. Produkt lze použít k čištění všech typů kol - hliníkové, chromové... Odstraňuje zbytky kovů a nečistoty
Použítí:
1. Nastříkejte výrobek na znečišťěné části kola
2. Vyčkejte 2-3 minuty, než produkt začne plně fungovat. Po několika minutách se zobrazí první znaky červené barvy.
3. Povrch důkladně omyjte
Obsah: 600 ml
POZOR/VAROVÁNÍ
CLP (GHS) 07 PIKTOGRAM naleznete u obrázků

H302 Zdraví škodlivý při požití
H317 Při kontaktu s pokožkou může vyvolat alergickou reakci
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P301 PŘI POŽITÍ OKAMŽITĚ VOLEJTE ZÁCHRANNOU SLUŽBU/LÉKAŘE
P352 Při styku s pokožkou opláchněte pokožku vodou /osprchujte, veškeré dekontaminované oděvy nebo její části okamžitě svlékněte
P333 + P313 Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka/vyhledejte lékaře-pohotovost

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: