Neohodnoceno

LOTUS CLEANING WHEEL CLEANER 600 ML - ČISTIČ RÁFKŮ KOL

Momentálne nedostupné
Značka: LOTUS CLEANING
289 Kč 238,84 Kč bez DPH

LOTUS CLEANING WHEEL CLEANER 600 ml - ČISTIČ RÁFKŮ KOL
Výrobek určený pro každodenní čištění ráfků kol a krytů na kola. Účinně odstraňuje z brzdových destiček nečistoty a usazeniny. Neobsahuje nebezpečné chemické látky. Je neškodný vůči lakovaným povrchům a pneumatikám.

Doporučuje se pro každodenní mytí ráfků kol, krytů a pneumatik.Použití:

1. Naneste produkt na znečištěný povrch.

2. Počkejte 30-60 sekund, dokud produkt nezačne působit.

3. Omyjte silným proudem vody.

Obsah: 600 ml

POZOR/VAROVÁNÍ

CLP (GHS) 05 PIKTOGRAM naleznete u obrázků

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ – Okamžitě vyplachujte vodou / vyjměte kontaktní čočky/ Vyhledejte lékaře
P310 Vyhledejte lékaře
P302 + P352 Při styku s pokožkou opláchněte pokožku vodou /osprchujte, veškeré dekontaminované oděvy nebo její části okamžitě svlékněte

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: