Dekarbonizace motoru vodíkem

 

 

Máte hlučný motor ? Zvýšila se kouřivost ?
Snížil se Vám výkon ? 

Můžeme Vám pomoci !

 

Dekarbonizace motoru neboli technologie čištění motoru vodíkem je známa již řadu let, zaručuje bezpečnost všech prvků a přináší vynikající výsledky viditelné po prvním ošetření. Metoda spočívá ve zvýšení teploty ve válcích motoru, díky čemuž se nečistoty obsažené v nich s částicemi uhlíku odstraňují spolu s výfukovými plyny.
 
Dekarbonizace probíhá pomocí vodíku, který je napojen na sací soustavu motoru, kde je nasáván spolu se vzduchem do spalovací komory. Tímto procesem zařízení produkuje čistý vodík, kterým jsou spalovány karbonové usazeniny po dobu 60 minut. Prvních 45 minut procesu, jsou otáčky motoru nastaveny na 1200/min. a dochází k recyklaci výfukových plynů (EGR). Posledních 15 minut jsou otáčky motoru zvýšeny na 2000/min pro lepší funkčnost turbodmychadla. Zároveň dochází během celého 60 minutového procesu, každých 15 minut ke krátkému navýšení otáček až na 4000/min., z důvodu čištění spalovacího prostoru.
 
Proces je plně bezpečný a bezporuchový, nezpůsobí netěsnost a probíhá bez demontáže jakéhokoli komponentu. Při čištění se nepoužívá žádná chemie, která by mohla poškodit těsnění motoru. Usazený karbon je spálen, nevletuje v kusech do výfuku, nijak nepoškozuje filtr DPF. Proces je vhodný pro benzínové i dieselové motory. 
 
Tímto procesem dochází k vyčištění: vstřikovačů, ventilů, svíček, pístů, pístových kroužků, katalyzátoru, filtru pevných částí, turbodmýchadla, EGR ventilu a lambda sondy.
 

Dekarbonizace a snížení spotřeby paliva

Jak víte, že je něco špatně s motorem automobilu? Jedním z příznaků bude postupné zvyšování množství spáleného paliva. Pokud to nejde ruku v ruce se změnou stylu jízdy, možným důvodem jsou usazeniny uhlíku v motoru. Vysvětlíme vám, z čeho se skládají uhlíkové depozity a co může přispět k tomuto procesu? Jízda při příliš nízkých otáčkách motoru. Mnoho lidí se rozhodlo vědomě jet na nízkých rychlostních stupních a doufat, že tímto způsobem sníží spotřebu paliva. Je to opravdu tak? Bohužel ne. Důsledky tohoto stylu jízdy jsou však pro motor smrtící. Nízká rychlost spojená s tímto stylem jízdy znamená, že motor není dostatečně teplý, aby úplně spálil palivo a případné nečistoty a minerály, které v něm mohou být. Co se s nimi děje? Bohužel se hromadí na vnitřních částech válce, pístů a ventilů. Motor začíná pracovat s menším a menším výkonem, hlasitý, ztrácí flexibilitu a potřebuje mnohem více paliva než dříve.
 

Jak se objednat ?

Objednejte se telefonicky na čísle +420 723 641 855
Nebo přes e-mail info@krots.cz
Nebo osobně na adrese Svazarmovská 865 (1. Máje 865)